Διαδραστικά παιχνίδια facepainting και διαγωνισμούς

 από την καταπληκτική μας Ανιματέρ Ψυχαγωγική απασχόληση με ανιματέρ


☆ Διάρκεια 1 ώρα

☆ Κόστος 80€ 


☆ Διάρκεια 1,5 ώρα

☆ Κόστος 100€ 


☆ Διάρκεια 2 ώρες

☆ Κόστος 120€ 


☆ Διάρκεια 3 ώρες

☆ Κόστος 150€ 

© Copyright ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΟΣ DIO